Giếng Khoan

Nguyên nhân và cách khắc phục máy bơm giếng khoan lên nước yếu hoặc không lên nước
Giếng Khoan Nguyên nhân và cách khắc phục máy bơm giếng khoan lên nước yếu hoặc không lên nước

Máy bơm giếng khoan hiện đang là một vật dụng phổ biến trong các gia đình dù là vùng nông thôn hay thành thị. Đối với vùng nông thôn, người ta sử dụng máy bơm nước để bơm nước từ giếng khoan lên bồn, bơm nước tươi tiêu, còn ở thành thị thì bơm nước được sử dụng cho việc tăng áp lực của đường ống hay bơm nước từ đường ống thủy cục lên bồn chứa cao.